Hôm nay, Chủ nhật 21-12-2014
Giá vàng -Ngoại tệ

Giá Vàng 9999

Mua
Bán

Tỷ giá

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay452
mod_vvisit_counterHôm qua1632
mod_vvisit_counterTrong tuần452
mod_vvisit_counterTuần rồi5873
mod_vvisit_counterTrong tháng24664
mod_vvisit_counterTháng rồi49182
mod_vvisit_counterTất cả4337163

Hôm nay: 21 Tháng 12 2014

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY - UBND HUYỆN TỪ NGÀY 24-3 ĐẾN NGÀY 28 - 3 - 2014 (Điều chỉnh lần 2)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN PHỤNG HIỆP                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               

Số:  19   /TB-UBND                                                   Phụng Hiệp, ngày  21  tháng  3  năm 2014

Lịch tuần thay giấy mời 

(Điều chỉnh lần 2)

LỊCH LÀM VIỆC

của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp

                            Từ ngày  24 / 3  đến ngày 28 / 3 / 2014                                

THỨ HAI     24 / 3

- 7 giờ 00’ Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ 30’ Phó Chủ tịch Văn – Xã: Dự họp về cưỡng chế thu hồi đất công trình khu dân cư – TTTM thị trấn Cây Dương. Điểm tại phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phó Chủ tịch Công - Nông: Làm việc tại cơ quan.

- Phó Chủ tịch Kinh tế: Đi thu thập số liệu cho đề tài nghiên cứu sinh, tại Thành phố Hồ Chí Minh (đến hết tuần).

- 13 giờ 00’ Chủ tịch: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Văn – Xã: Dự họp tiếp nhận các Dự án do tổ chức hành tinh mới tài trợ. Điểm tại phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư.

THỨ BA      25 / 3

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Đối thoại và họp xét khiếu nại, tố cáo công dân (theo lịch UBND tỉnh). Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Văn – Xã: Dự khai mạc Hội nghị triển khai Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.  Mời Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Tư pháp và Hội luật gia cùng dự. Điểm tại Hội trường UBND tỉnh.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Công - Nông: Dự họp nghe lãnh đạo Công an huyện báo cáo các vụ án trên địa bàn. Điểm tại Hội trường Công an huyện.

- 10 giờ 00’ Phó Chủ tịch Công - Nông: Dự họp làm việc với Công ty Cadico về tiến độ giải phóng mặt bằng chợ Cây Dương. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Họp thông qua Quy hoạch các công trình đường số 1 Trung tâm văn hóa huyện. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện (có thư mời riêng).

- 13 giờ 00’ Phó Chủ tịch Văn – Xã: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 00’ Phó Chủ tịch Công - Nông: Họp xét tính pháp lý hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ – Phụng Hiệp. Điểm tại Phòng họp số 2 UBND huyện

THỨ TƯ        26 / 3

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công - Nông: Dự tiếp và làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình vừa qua và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Mời Thường trực Huyện ủy – HĐND huyện; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Thanh tra huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Điểm tại phòng họp Huyện ủy.

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Văn – Xã: Dự họp sơ kết liên tịch giữa Hội nông dân tỉnh với các Sở ngành năm 2013, phương hướng năm 2014. Điểm tại Hội trường Khách sạn Bông Sen.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Đối thoại 02 hộ dân dự án điện lực (giaoTrung tâm phát triển quỹ đất chuẩn bị nội dung và mời hộ dân);  hộ bà Chính Trọng và  hộ bà Hằng (giao Thanh tra chuẩn bị nội dung và mời hộ dân). Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 00’ Phó Chủ tịch Văn – Xã: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Công - Nông:  Dự họp bàn di dời 2 Chợ Tân Long – Long Thạnh, ảnh hưởng quốc lộ 1A. Điểm tại trụ sở xã Long Thạnh (có thư mời riêng).

THỨ NĂM     27 / 3

- 7 giờ 30’ Chủ tịch: Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 sơ kết công tác quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2014 Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày).

- 7 giờ 30’ Phó Chủ tịch Văn – Xã: Làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về công tác đào tạo nghề theo Quyết định 1956 (Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện chuẩn bị nội dung và thư mời). Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Công - Nông: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Văn – Xã: Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Phòng Nội vụ, UBMTTQVN huyện và Công an huyện và Nghị định số 92/CP. Điểm tại Hội trường Huyện ủy.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Công - Nông: Dự tổng kết chương trình ấp văn hóa, khu phố văn hóa tiết kiệm điện năm 2013 và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện năm 2014 (Điện lực chuẩn bị nội dung, hậu cần và thư mời). Điểm tại Hội trường UBND huyện.

THỨ SÁU        28 / 3

- 7 giờ 30’ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Văn – Xã: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết quý I và Chương trình công tác quý II/2014. Sau đó hội ý 3 Thường trực (HU - HĐND - UBND). Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

- 7 giờ 00’ Phó Chủ tịch Công - Nông: Làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ 30’ Chủ tịch: Làm việc xung quanh việc chồng lấn đất giữa Dự án Khu dân cư thương mại Ngọc Thường và khu tái định cư thị trấn Cây Dương (Ban Quản lý dự án và Đầu tư  xây dựng và phòng Kinh tế - Hạ tầng chuẩn bị nội dung). Mời Thường trực Huyện ủy – HĐND huyện; Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại phòng họp số 4 UBND huyện.

- 13 giờ 30’ Phó Chủ tịch Văn – Xã: Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011-2020 trong năm 2014 và lấy ý kiến đóng góp cho mô hình hoạt động của hệ thống y tế huyện xã trên địa bàn tỉnh. Điểm tại Hội trường Sở Y tế.

- 14 giờ 00’ Phó Chủ tịch Công – Nông: Họp bàn kế hoạch đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành đã đưa vào sử dụng (Mời Giám đốc Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện cùng dự). Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

 

Nơi nhận: 

-TTHU; TT.HĐND huyện;

-Các phòng, ban, cơ quan CM;

-Các cơ quan TW, tỉnh trên địa bàn;                                                                

-Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể;                                                               

-UBND các xã, thị trấn;                     

-4A, 4B, 4C, Tài vụ;                                                                               

-Lưu VT-Ph90b.                                                                              

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                      

 

 

 

Võ Như Phượng

ĐẢNG BỘ TỈNH HẬU GIANG

  HUYỆN ỦY PHỤNG HIỆP

                                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                      *

                                       Phụng Hiệp, ngày 21 tháng 3 năm 2014

          Số 10- CTr/HU

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Làm việc của Thường trực Huyện ủy từ ngày 24 - 28/3/2014  

----------

Thứ hai, ngày 24/3/2014:

- Bí thư: 7 giờ 30, họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điểm tại phòng họp số 3 Tỉnh ủy. (cả ngày)

- Phó bí thư: 7 giờ 30, dự giám sát Ban pháp chế HĐND huyện về công tác  giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với UBND xã Hiệp Hưng. Điểm tại xã Hiệp Hưng.

13 giờ 30, họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo của Huyện ủy. Giao Phòng nội vụ chuẩn bị nội dung và ra thư mời các ngành liên quan cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

Thứ ba, ngày 25/3/2014:

- Bí thư: 7 giờ 30, nghe lãnh đạo Công an huyện báo cáo các vụ án trên địa bàn. Giao Công an huyện chuẩn bị nội dung và ra thư mời: Thường trực UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ngành trong Khối nội chính cùng dự. Điểm tại Hội trường Công an huyện.

10 giờ, làm việc với Công ty Cadico về tiến độ giải phóng mặt bằng chợ Cây Dương. Mời Thường trực UBND huyện, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm phát triển quỹ đất, UBND thị trấn Cây Dương cùng dự. Điểm tại Phòng họp Huyện ủy. (thay thư mời)

13 giờ 30, nghe thông qua dự án Trung tâm Văn hóa, đường số 1. Điểm tại Phòng họp số 4 UBND huyện.

- Phó bí thư:  7 giờ 30, dự họp triển khai Hiến pháp nước CHXHCNVN. Điểm tại Hội trường UBND Tỉnh.

14 giờ, thăm cụm huấn luyện DQCĐ - DQBC tại xã Hòa Mỹ, Phụng Hiệp. Mời  lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể huyện, UBND các xã có tham gia huấn luyện cùng đi. (thay thư mời)

Thứ tư, ngày 26/3/2014:

- Bí thư và Phó bí thư: 7 giờ 30, tiếp làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và UBND tỉnh kiểm tra tình hình vừa qua và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện.  Điểm tại Phòng họp Huyện ủy.

13 giờ 30, làm việc tại cơ quan.

Thứ năm, ngày 27/3/2014:

- Bí thư: 7 giờ 30, dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 sơ kết công tác quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2014. Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy. (cả ngày)

- Phó bí thư: 7 giờ 30, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thạnh Hòa về việc chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Mời lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy cùng đi. Điểm tại xã Thạnh Hòa.

13 giờ 30, dự Hội nghị sơ kết công tác liên tịch giữa UBMTTQ - Công an - Phòng Nội vụ huyện. Điểm tại Hội trường UBND huyện.

Thứ sáu, ngày 28/3/2014:

- Bí thư và Phó bí thư: 7 giờ 30, họp Ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết quý I và Chương trình công tác quý II/2014. Sau đó hội ý 3 Thường trực (HU - HĐND - UBND). Điểm tại Phòng họp Huyện ủy. (có thư mời riêng)

13 giờ 30, làm việc tại cơ quan.

 

Nơi nhận

- Các đ/c BCH Đảng bộ huyện,

- Thường trực HĐND,Văn phòng UBND,

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc,

- Đài Truyền thanh,

- Lãnh đạo VPHU và tổ nghiên cứu VPHU,

- Lưu Văn phòng Huyện ủy - Phto:100b.

             T/L BAN THƯỜNG VỤ

            PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                               

                            

 

 

      Trần Thị Thu Hà

                   

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối (Thứ sáu, 28 Tháng 3 2014 02:48)

 
Quảng cáo

Liên kết